Giodo

Zgłoszenia do GIODO

6 najważniejszych faktów
Oto najważniejsze fakty na temat GIODO, które musisz wiedzieć.

1. Nad przetwarzaniem danych osobowych czuwa GIODO
Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO) został powołany do sprawowania kontroli i nadzoru nad sposobem przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe powinny być bowiem przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Rejestracja baz danych jest obowiązkowa
Zdecydowana większość przedsiębiorców jest zobowiązana zarejestrować się w GIODO. Obowiązek dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców z branży e-commerce, hotelarskiej i usługowej. Spoczywa także na takich podmiotach jak szkoły, przedszkola, czy schroniska.

3. Kary za zaniedbanie przepisów bywają bardzo dotkliwe
Kara za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może wynosić do 50.000,00 zł. W praktyce jednak tak wysokie kary są rzadko spotykane. Każda kara jest jednak dotkliwa i uciążliwa. Jej nałożenie nie spowoduje także zwolnienia od obowiązku rejestracyjnego i będzie przyczyną kolejnej kontroli, mającej wykazać wypełnienie obowiązków rejestracyjnych.

4. Firmy, które nie rejestrują zbiorów padają ofiarami nadużyć
Coraz częściej odnotowuje się przypadki gróźb kierowanych do przedsiębiorców przez stowarzyszenia prokonsumenckie. Organizacje te żądają wysokich odszkodowań za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Rejestracja GIODO skutecznie zabezpiecza firmę przed podobnymi sytuacjami.

5. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa zwiększa zaufanie Klientów
Coraz większa liczba osób zaczyna doceniać sposób, w jaki są przetwarzane ich dane osobowe. Wychodząc im naprzeciw masz szansę wyróżnić się na tle konkurencji. W Polsce w dalszym ciągu większość przedsiębiorców bagatelizuje konieczność rejestracji w GIODO. Rejestracja pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.

6. Koszt rejestracji jest jednorazowy
Nie proponujemy rocznych abonamentów ani stałej opieki, ponieważ nie uważamy, aby tego typu usługi były faktycznie potrzebne. Konieczność dokonania zmian w rejestrze jest ograniczona do określonych w ustawie przypadków. Dlatego poza ceną rejestracji nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

google logo